domingo, 5 de decembro de 2010

CONSTRUIR COMPETENCIAS DENDE A ESCOLALibro de Philippe Perrenoud sobre as competencias básicas: noción de competencias, programas escolares e competencias, consecuencias para o traballo do profesor son entre outros os temas tratados neste libro.