mércores, 24 de novembro de 2010

PICTOGRAMAS

Conxunto de pictogramas para traballar co alumnado autista clasificados en bloques. Son arquivos comprimidos de imaxes e algúns tardan en descargar.
- Accións
- Adxectivos
- Adverbios
- Animais
- Artigos e pronomes
- Casa
- Colexio
- Comida                                  - Cores                                
- Contos                                   - Corpo                            
- Deporte                                 - Dimensións                      
- Euros                                     - Formas xeométricas         
- Habilidades sociais                 - Letras                              
- Mediciña                                - Música 
- Natureza                                - NEE                                
- Nomes                                   - Números                          
- Obxectos                               - Países, bandeiras              
- Persoas                                  - Preposicións                     
- Profesións                              - Relixión                            
- Roupa                                    - Rúa                                  
- Signos                                    - Tecnoloxía                        
- Transportes                            - Xogos