martes, 2 de novembro de 2010

GUÍA PARA A ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTORA


A publicación aborda as características diferenciais do alumnado con discapacidade motora, as necesidades educativas especiales que presenta, os sistemas e procedimentos de valoración para determinar as súas necesidades educativas, así como a adaptación e accesibilidad dos centros nos que se vai escolarizar.