martes, 2 de novembro de 2010

ALFABETO DACTILOLÓGICO INTERNACIONAL


A dactiloloxía é un dos SAACS (SISTEMAS AUMENTATIVOS E/OU ALTERNATIVOS DA COMUNICACIÓN) e utilízase xeralmente para decir os nosos nomes (ssinal a sinal) ou para aquelas palabras que non teñen o seu sinal. É moi lento para a comunicación xa que hai que deletrear cada palabra...