venres, 27 de febreiro de 2015

enriquecemento curricular


Falar de calidade en educación é falar de dar respostas adecuadas a diversidade. 
O enriquecemento curricular supón unha medida ordinaria para o noso alumnado de altas capacidades. Fomentando  o enriquecemento das aulas, todo o alumnado consigue un maior desenvolvemento das competencia básicas. 

Podemos atopar moitos recursos no CREENA (Centro de recursos de eduación especial de Navarra)