martes, 7 de decembro de 2010

NÚMEROS DE CORES

Distintos xogos interactivos graduados segundo o seu nivel de dificulgtade. Poden atoparse divertidad actividades para desenvilver e estimular as capacidades lóxicas mediante os mecanismos de ensaio- acerto e ensaio-erro, seriando, clasificando e ordenando números de cores.