martes, 2 de novembro de 2010

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS

Conxunto de materiais para traballar as habilidades sociais. Aproveitase a narración dunha  "viaje iniciático" dun grupo de nenas e nenos, que van a salvar ao seu País do feitizo dun meigo chegando ao "País de los Mil Colores" por indicacións un paxaro mágico...
O programa consta de 12 sesións. Na primeira prantexase a historia e na última faise un resumo da aplicación de todas as habilidades.