martes, 2 de novembro de 2010

GUÍA PARA O ALUMNADO CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL


Esta guía centra a súa atención no alumnado con discapacidade intelectual.
Trátase dun grupo de escolares que necesita unha resposta educativa especializada cunha adaptación do currículo na que ocupa un papel principal a mellora da inteligencia.