sábado, 20 de novembro de 2010

DISCALCULIA


Documento que trata das dificultades e intervención na primeira etapa da adquisición das competencias matemáticas.