luns, 25 de outubro de 2010

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problemas geométricos, aritméticos, de razoamento lóxico, de búsqueda, de tanteo...