domingo, 31 de outubro de 2010

OBSERVACIÓN, LÓXICA E RAZOAMENTO

Paquete de actividades JClic nos que se exercita a observación, a lóxica e o razoamento mediante exercicios de comparación, de deducción, de asociación, quebracabezas, secuencias lóxicas, etc.
Consta de tres paquetes de actividades cun grado progresivo de dificultade.