domingo, 24 de outubro de 2010

LECTOESCRITURA E MATEMÁTICAS

105 Power-Points interactivos para traballar a lectoescritura e Matemáticas que puede resultar últil tanto para traballar na aula como en pequeno grupo ou en reforzo na aula de PT ou AL.