sábado, 23 de outubro de 2010

DISFASIA EN ZARAGOZA

Páxina que pretende ser de axuda aos docentes e aos pais dos alumnos con trastornos na linguaxe. Presenta entre outras:
- Contos adaptados aos alumnos con disfasias
- Outros materiais: fontes de ordenador, fichas de lectoescritura, técnicas de desenvomento da linguaxe...