luns, 6 de decembro de 2010

TALLER DE LECTURA

Actividades interactivas de lingua castelá sobre:
- Acento e til
- Determinantes
- Xentilicios
- Palabra homófonas
- Prefixos e sufixos
- Regras de ortografía
- Suxeito e predicado
- Sinónimos e antónimos
                                                          - Ditongos, tritongos e hiatos
                                                          - Verbos