martes, 7 de decembro de 2010

ESCONDITE MATEMÁTICO

Os "Vedoques" están xogando "as agachadas". Para apoñercho máis doado vanche dar unha pista; atópanse no resultado correcto da operación.
Operacións de sumas, restas e multiplicacións sinxelas presentadas en dous niveis: para 1º ciclo e 2º ciclo de Primaria.