luns, 6 de decembro de 2010

CORRECCIÓN DE DISLALIAS: OS SONS /R/ E /RR/


Vídeo explicativo do mecanismo articulatorio do fonema / rr /


Imaxes para traballar os sons / r / e / rr /