luns, 6 de decembro de 2010

"ANÁLISIS DEL RETRASO DEL HABLA"


Libro sobre o retraso da fala no que se tratan os seguintes puntos:
- Avaliación da fonética e da fonoloxía
- Proba de rastreo
- Valoracións complementarias